Automatické závlahové systémy - Hunter a Rain Bird - Čerpadla a retenční nádrže - systémy - čističky odpadních vod

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Zavlažování veřejných ploch

Veřejné plochy PARKY - Způsob závlahy

Při zavlažování veřejných ploch a parků, je automatický závlahový systém používán nejčastěji k závlaze trávníkových ploch, keřových výsadeb a stromů. Závlaha je dnes běžná součástí městských či zámeckých parků. Při každé revitalizaci nebo rekonstrukci veřejných prostor je automatický závlahový systém navrhován zcela běžně jako součást celku, kdy veřejná zeleň se bez této položky (dostatečné závlahy) stává neudržitelnou.

Automatický závlahový systém je dnes na takové úrovni, že usnadňuje developerům a správcům budov jejich činnost jak v nákladech na spotřebu vody tak na výdaje za obsluhu.

Samozřejmostí je využití systému interiérech i exteriérech nově budovaných budov office center, sportovních i obytných komplexů.
Používané prvky musí být odolnější proti zátěži či vandalismu, často bývají opatřeny proti vandalní součástkou.Využívané prvky jsou shodné závlahou u rodinných domů nebo jiných realizací.