Automatické závlahové systémy - Hunter a Rain Bird - Čerpadla a retenční nádrže - systémy - čističky odpadních vod

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Zdroj vody pro zavlažování - závlahu

Zdroje vody pro automatické zavlažovací systémy
 
Možnosti využití vody na zavlažování  je několik. Voda z vodovodu, ze studny, z vrtu nebo dešťová voda z jímky.  Kombinuje se i  několik různých zdrojů,které jsou v případě využívání dešťové vody přímo nezbytná.  Při kombinaci různých zdrojů je důležité  vypočítat a  porovnat  vstupní a provozní náklady na vybudování přečerpávání a filtrace, nákladů na vybudování jímek a jejich údržby, a nákladů za vodné a stočné. Samotný  systém dopuštění  musí být vybudovaný  tak, aby co nejvíce využil dešťové vody a vodu z vodovodu použil pouze v případě nezbytném.

Vodovodní řad
Vodovodní řad patří také mezi velmi časté zdroje zavlažování . A to jak pitná, tak i užitková voda . Vodovodní řad je na pořízení automatické závlahy nejméně náročný,  nebuduje se jímka ani nekupují drahá čerpadla . Bohužel vzhledem k ceně vody je pro provoz  systému tím nejdražším,  cenu za vodu je možné snížit pomocí  podružného vodoměru  kde  platíte pouze stočné z hlavního řadu. Systém  má však svoje rizika a je potřeba vždy používat  bezpečné prvky, aby nedošlo k úniku vody . (filtrace , bezpečné elektromagnetické ventily, případně kontrola průtoku  vody ).

Viz příklad :
http://www.pvk.cz/vse-o-vode/cena-vodneho-a-stocneho/
Cena vodného a stočného: cena vody od 1. 1. 2017 (v Kč/m3 včetně 15 % DPH)
VODNÉ    STOČNÉ    CELKEM
   46,43    38,99    85,42
 
Vodné
voda pitná 40,37 Kč/m3 (46,43 Kč/m3 včetně 15 % DPH)
voda průmyslová 18,07 Kč/m3 (20,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH)

Stočné
voda odvedená 33,91 Kč/m3 (38,99 Kč/m3 včetně 15 % DPH)

Ceník vodné a stočné Praha

Ceník vodné a stočné Radonice

 
Studniční voda
Hned na začátku je potřeba rozdělit   tento zdroj  na studny  kopané a vrtané.

Vrtané studny  -zásadní   problém je  síla vrtu,  v 80%  případů je vrt natolik slabý, že je nutné  použít jímku na dočerpání vody pro závlahu . Zavlažovací  systém bere velmi mnoho vody na jednou a  většina  vrtů nestihne dočerpávat vodu  do systému ,proto se přečerpává  voda do  jímky s dalším čerpadlem  pro závlahu.

Studna kopaná – díky průměru  výkopu slouží  také jako zásobárna vody . Ve většině případů  se umístí čerpadlo pro závlahu přímo do studny . Zásoba vody je tak veliká  že nevyčerpá vodu najednou a studna má čas dopustit  vodu novou. Zalití jedné zahrady cca 400 m2 je něco okolo 1m3 vody . Nebezpečí  je  v umístění  čerpadla  kdy může dojít k zanesení  nečistotou ze dna a sílou  pramenu. Při slabém pramenu studny  dochází k vysychaní stěn a tím také k  odpadávaní  zvětralých kamenů. To znečistí studnu a případně poškodí čerpadlo závlahy.  Tomu se dá předejít také automatickým dopuštěním  z jiného zdroje.

Dešťová voda (akumulační jímka)
Dešťová voda je nejkvalitnější voda  pro zavlažování rostlin a především trávníku. Bohužel si nelze udělat  takovou zásobu této vody,  abychom s ní vydrželi celou sezónu a především  dlouhou dobu veder  v letních měsících. Vždy musíme kombinovat  s jiným zdrojem vody, studnou nebo vodovodním řadem.  Při instalaci dopuštění závlahy nastavíme hladinu dopuštění tak, aby využívala vody z jiného zdroje co nejméně . Dešťová voda  má v sobě mnoho mechanických nečistot ,proto je potřeba  používat filtrace  a další prvky, aby nedošlo k poškození systému  závlahy.

Je nezbytné vždy kombinovat ještě s jiným zdrojem vody.  Jedním z důvodu pro nutnost kombinace je fakt, že dešťovou vodu nelze v absolutním  případě shromažďovat v dostatečném množství. V létě není výjimkou i několikatýdenní suché počasí bez srážek a dostatečný objem vody potřebný pro pravidelnou závlahu by tak bylo obtížné nashromáždit. Obvyklé je tedy dopouštění jímky vodou z jiného zdroje (studna, vodovod). Dopouštění je dobré zautomatizovat, aby dopouštěná voda z jiného zdroje byla zase ihned odčerpána a nezabírala tak v jímce místo pro dešťovou vodu. Přitom s ohledem na vhodnost použití pro závlahu trávníku se nejvíce hodí právě voda dešťová. Tu přijímají rostliny nejlépe. Její výhodou je, že není tvrdá. Předností je také její teplota, která je vyšší než v případě jiných zdrojů. Významným problémem ovšem může být čistota dešťové vody, či spíše mechanické nečistoty v ní obsažené. Z tohoto důvodu je třeba investovat do odpovídajících filtrů, nejlépe s automatickým proplachem. Jejich cena však velmi často tvoří nezanedbatelnou část celkové investice do AZS.

 

Dopouštění jímky - Z vrtu do jímky a náseldně do závlahového systému plně automa Technická šachta nad jímkou s hlavní vodovodní sestavou pro zásobování závlahy a