Automatické závlahové systémy - Hunter a Rain Bird - Čerpadla a retenční nádrže - systémy - čističky odpadních vod

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Postup realizace závlahového systému

plánek závlahového systému

1. Navštěva na vaší zahradě
•       Dle vašeho přání a velikosti travní plochy navrhneme automatickou závlahu
•       seznámíme Vás s funkcí systému, doporučíme vhodnou značku
•       zaměříme vaší zahradu a zavlažovaný trávník
•       vyberme vhodný zdroj pro zahradní závlahu
•        2 důležité body
1. změříme hydrostatický tlak - jde o jeden z nejdůležitějších parametrů, ovlivňuje počet spouštěných sekcí závlahy a tím i výslednou cenu
2. doporučíme vhodné umístění ovládací techniky pro závlahu (jednotky, ventilové šachy, čidla).

2. Vypracování projektové dokumentace a cenové kalkulace:
• vypracujeme projekt a finální rozpočet zahradní závlahy
•       předložíme Vám předběžnou kalkulaci

3. Montáž a realizace
Montáž trvá v průměru 4-6 dnů je odvislá od dobrého počasí.

4. Zaškolení pro práci se závlahovým systémem:
•       zaškolíme Vás na obsluhu a řešení jednoduchých úprav systému

5. Předání závlahy do užívání
•       nabízíme prodloužení záruky při správných servisních intervalech
•       zazimování
•       jarní příprava sytému na provoz