Automatické závlahové systémy - Hunter a Rain Bird - Čerpadla a retenční nádrže - systémy - čističky odpadních vod

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Závlahové systémy realizace

Jak  funguje  automaticky závlahový systém – Celý systém pracuje na základě průtoku a tlaku vody.  Síla těchto veličin zvedá postřikovače a postřikuje vymezenou oblast postřiku.  Z těchto důvodů je zahrada rozdělena na několik sekcí. Jednotlivé sekce jsou spínány elektromagnetickými ventily,  tlak a průtok vody  zvedá  postřikovače určené pro jednu sekci. Vše řídí ovládací jednotka, která v určitý čas a na určitou dobu spíná elektromagnetické ventily.
 
Změříme hydrostatický tlak - jde o jeden z nejdůležitějších parametrů, ovlivňuje počet spouštěných sekcí závlahy a tím i výslednou cenu

Doporučíme vhodné umístění ovládací techniky pro závlahu (jednotky, ventilové šachy, čidla).

Postup   samotná realizace

Vytýčení závlahy (postřikovačů) pomocí praporků dle projektu.

Vytýčení  závlahy (postřikovačů) pomocí praporků dle projektu.

 

Vykopání drážek pomocí drážkovače nebo ručně

Vykopání  drážek  pomocí drážkovače nebo ručně

 

Drážkovač závlahy, hloubka  uložení  závlahy cca 25- 30 cm

Montáž hlavní  sestavy   ( čerpadlo – vodovodní řad atd. )
 

Montáž čerpadla

Montáž čerpadla

 

Montáž hladinového hlídání

Montáž hladinového hlídání

 

Automatické dopouštění jímky z vodovodního řádu – ovládané hladinovým hlídáním

Automatické dopouštění  jímky  z vodovodního řádu – ovládané hladinovým hlídáním  a elektromagnetickým ventilem.
Čerpadlo  pro závlahový systém ovládané  závlahovou jednotkou  pomocí elektromagnetických ventilů a tlakového  spínače.

 

Montáž rozdělovacích šachtic rozdělení pomocí elektromagnetických ventilů do se

Montáž rozdělovacích šachtic rozdělení  pomocí elektromagnetických ventilů do sekcí  závlahového systému.

 

Propojení elektromagnetických ventilů

Propojení elektromagnetických ventilů

 

Montáž páteřních rozvodů závlahy správné umístění včetně obsypání spojů.

Montáž páteřních rozvodů závlahy  správné  umístění včetně obsypání spojů.

 

Napojení postřikovačů k připojovacímu potrubí.

Napojení  postřikovačů  k připojovacímu potrubí.

 

Montáž ovládací jednotky připojení čidla a elektromagnetických ventilů

Montáž ovládací jednotky  připojení čidla a elektromagnetických ventilů

 

Zkouška postřikovačů  (průtok a tlak dávají dostřik postřikovačů v jedné sek

Zkouška postřikovačů   (průtok a tlak  dávají  dostřik  postřikovačů v jedné sekci)

 

Montáž kapkové závlahy nebo mikro závlahy

Montáž kapkové závlahy nebo mikro závlahy

 

Nebo jiného druhu mikro závlahy

Nebo jiného druhu mikro závlahy

 

Uvedení  do provozu  
Zaškolení  obsluhy
 

V další naší nabídce můžeme pokračovat  ve srovnání terénu , jemné modelaci  případně  doplnění zeminy  kvalitním substrátem a položením travního koberce  tak aby vaše zahrada mohla vypadat jako tato.  www.travniservis.cz

Můžeme pokračovat ve srovnání terénu , jemné modelaci případně doplnění zemin

Nebo takto

Můžeme pokračovat ve srovnání terénu , jemné modelaci případně doplnění zemin

Více na www.travniservis.cz